Detail kurzu

PERSONALISTA - včetně profesní kvalifikační zkoušky - odpolední kurz

OBCHODNÍ INSTITUT – Ing. Mária Václavíková

Popis kurzu

Kurz je akreditován MŠMT ČR a má autorizaci pro profesní kvalifikace NSK*** Zakončení: kvalifikační zkoušky (písemné a ústní)za doplatek k základní ceně* Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení a Osvědčení o získání profesní kvalifikace*** Absolvent rekvalifikačního kurzu Personalista je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti (vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností…), tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se (ve spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy) na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků (restrikce či replacement) v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice. Je proškolen v BOZP.

Obsah kurzu

Základní osnovy kurzu:

  1. Proškolení BOZP
  2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  3. Využívání prostředků výpočetní techniky
  4. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  6. Organizování vzdělávání zaměstnanců
  7. Zajišťování náborových činností
  8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  9. Organizování kolektivního vyjednávání

Cílová skupina

min. 18 let

Certifikát Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, Osvědčení o získání profesní kvalifikace Poznámka k ceně

cena včetně kvalifikační zkoušky

Hodnocení
Organizátor