Detail kurzu

Výukové programy metody CLIL pro učitele ZŠ a SŠ

Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o.

Popis kurzu

Náplň akreditovaného vzdělávacího programu představují teoretické poznatky a praktické aktivity, pomocí nichž si účastníci, tzn. vyučující cizích jazyků a vyučující všeobecně odborných předmětů, rozšíří a upevní aktivity spojené s výukou metody CLIL tak, aby byli schopni vést adekvátním způsobem výukovou jednotku metodou CLIL a sami dovedli následně zrealizovat modelovou část této metody v další výukové jednotce.

Obsah kurzu

Obsah tvoří následující okruhy:

Tematický okruh 1. – Teoretická východiska Tematický okruh 2. – Praktické a výukové aktivity Tematický okruh 3. – Závěrečná zpráva, prezentace vlastního konceptu výuky metodou CLIL, zpětná vazba

Kurz probíhá prezenčně (8 hodin) a prostřednictvím e-learningu (16 hodin).

Hodnocení bude provedeno formou závěrečné zprávy po realizaci výukové jednotky metodou CLIL a vlastního návrhu modelové části výuky metodou CLIL.

Přihlášeni a více informací na https://www.skolaspektrum.cz/…-metoda-clil

Cílová skupina

učitelé ZŠ a SŠ

Certifikát DVPP v souladu s požadavkem Vyhlášky 317/2005 o vzdělávání pedagogických pracovníků, paragraf 10 „Průběžné vzdělávání“.
Hodnocení




Organizátor