Detail kurzu

Asertivita a zdravé sebeprosazování - víkendový kurz/dvoudenní

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D.

Popis kurzu

Na základě individuální analýzy životní situace a komunikačních strategií účastníků jsou předkládány konkrétní asertivní a další komunikační techniky. Ty umožňují zvládnout náročné životní situace, které obvykle vyvolávají stres, strach z konfliktů, pasivní chování nebo agresivní chování, opakované překračování osobních hranic. Cílem kurzu je především umožnit účastníkům, aby rozkryli nefunkční komunikační stereotypy, ujasnili si, co v kterých nepříjemných situacích potřebují, dostali užitečné návody na zlepšení a vše si během kurzu natrénovali. Po skončení kurzu mají účastníci možnost on-line podpory zdarma, mohou využít individuální koučování v asertivitě nebo přijít na opakovací seminář.

Obsah kurzu

Kurz asertivity a zdravého sebeprosazování pořádáme řadu let jako dvoudenní víkendovové vzdělávání (sobota 10–16h, neděle (9–16h), které umožňuje dostatek času na rozbor osobní situace, pochopení vlastních dosavadních komunikačních strategií a tréning nových asertivních dovedností. Důkladně probíráme témata: manipulace, konflikt, osobní hranice, odmítání, efektivní sebeprosazení, vyjádření kritiky a přijetí kritiky. Výklad je rozdělen do přiměřených bloků teorie, praktických příkladů, diskuse, tréningu s následnou zpětnou vazbou. Kurz vede psycholožka, což umožňuje zachycení širších souvislostí komunikace, vztahů a chování.

Cílová skupina

Účastníkem kurzu může být kdokoliv bez ohledu na vzdělání a profesi.

Kontaktní osoba

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D.
+420 604 314 350
info@poradna-praha.cz

Hodnocení
Organizátor