Detail kurzu

LPA audity a audity procesov s exkurziou

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Audit rýchlym spôsobom diagnostikuje stav vo firme a navrhuje najvhodnejšiu terapiu. Seminár spojený s praktickou ukážkou a exkurziou výrobnej haly závodu Boge Elastmetall Slovakia, a.s. a s odbornou diskusiou s manažérom spoločnosti.

Obsah kurzu

 • JÁN BURIETA, Projektový manažér, IPA Slovakia, s.r.o.
  • Prečo sú audity dôležité?
  • Audity, základné pojmy procesných auditov
  • Princípy a účel auditu, použitie výsledkov auditu
  • Druhy auditov
  • Audit výrobného systému – čo si všímať
  • Audity zavedených metód (napr. 5S, TPM a pod.)
  • Čo je viacúrovňový audit, vlastník
  • Prínos LPA auditu ako nástroja riadenia
  • Realizácia LPA auditov, auditované oblasti
  • Preskúmanie vedením a neustále zlepšovanie viacúrovňových auditov
  • Čo je a čo nie je LPA audit
  • Zodpovednosti a komunikácia v LPA audite
  • Početnosť podľa úrovní organizácie
  • Vyhodnotenie LPA auditov, dokumentácia
 • EDUARD DOVIČIC, Vedúci prípravy a výroby plastov, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
  • Prečo sú potrebné LPA audity v Boge Elastmetall Slovakia a.s
  • Nastavenie LPA auditov 
  • Zodpovednosti, úrovne, frekvencie
  • Formuláre auditov
  • Harmonogramy
  • Odporúčania pre zavádzanie
  • Výsledky z LPA auditov 
  • Plnenie auditov
  • Najčastejšie chyby a nezhody
  • Vizualizácia výsledkov
 • EXKURZIA výrobnej haly závodu Boge Elastmetall Slovakia a.s. (prehliadka uvedených systémov)
  • Stav výrobných priestorov
  • Systém LPA auditov
  • Vizualizácia a vyhodnocovanie
  • Úspechy a nedostatky
  • Odporúčania pre zavádzanie
  • Ďalšie zaujímavosti a odpovede na otázky účastníkov z plastovej výroby

Cílová skupina

 • firemní audítori,
 • majstri,
 • predáci,
 • procesní inžinieri,
 • kvalitári,
 • manažéri firmy,
 • inžinieri kvality a pod.
Hodnocení
Organizátor