Detail kurzu

Základy podnikání

BEVE, spol. s r.o.

Popis kurzu

Absolvent vzdělávacího programu zná základní právní normy, upravující podnikání, zvládá problematiku daní a to jak daně z příjmů, tak DPH a daně silniční, umí připravit podnikatelský plán a s ním související podklady jako daňovou evidenci, sociální a zdravotní pojištění a má přehled o programech a grantech využitelných pro začínající podnikatele. Je připraven pro zahájení podnikání.

Obsah kurzu

Právní formy podnikání 2 Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce 8 Daňová soustava 8 Účetnictví v podniku 9 Sociální pojištění, zdravotní poj. 4 Finanční zdroje a podpory MSP 2 Pojištění podnikatelských rizik 2 Marketing 6 Psychologie v praxi podnikatele 6 Podnikání v rámci Evropské unie 4 Využití nástrojů CePo a SBC (internetové aplikace) 7 Struktura podnikatelského záměru 62

Cílová skupina

Pro vstup do tohoto vzdělávacího programu nejsou dány žádné omezující podmínky. Může jej absolvovat i účastník se základním vzděláním. Měření kompetence (předpoklady) pro získání živnostenského oprávnění napoví účastníkům řešení případových překážek.

Certifikát Osvědčení s celostátní platností

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Jančíková
+420 517 347 332
beve@beve.cz

Hodnocení
Organizátor