Detail kurzu

Analýza a predikce časových řad

ACREA CR, spol. s r.o.

Popis kurzu

Časová řada je posloupnost číselných hodnot zaznamenaných v čase. Časové řady vznikají v téměř každém oboru lidské činnosti. Při jejich analýze se snažíme vysvětlit a modelovat principy, které vývoj řady určují, a využít tyto poznatky pro předpověď budoucího chování řady.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodami pro zpracování časových řad a naučit je tyto metody používat v praxi. Vyučovány jsou základní přístupy k časovým řadám i pokročilé metody (exponenciální vyrovnávání, ARIMA). U každé metody jsou probrány teoretické základy, ale zároveň je kladen silný důraz na její použití v situacích, se kterými se účastník setkává ve své praxi.

Obsah kurzu

Program kurzu:

 1. základní pojmy časových řad
 2. klouzavé průměry a sezónní dekompozice
 3. regresní analýza časových řad
 4. exponenciální vyrovnávání
 5. ARIMA modely
 6. aplikace odhadů – scénáře
 7. spektrální analýza
 8. samostatný příklad

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro každého, kdo se setká s pravidelným záznamem hodnot v čase. Tyto záznamy vznikají zejména:

 • v marketingu, například o záznamy měsíčních prodejů
 • v průmyslu, zde řady tvoří záznamy o výrobním procesu
 • ekonomii a ekonometrii, kde se pracuje například se záznamy makroekonomických veličin
 • v sociologii
 • v přírodovědě, v každém oboru vzniká specifická řada hodnot, například hydrologické časové řady

Kontaktní osoba

Bc. Petra Formánková
+420 234 721 422
kurzy@acrea.cz

Hodnocení
Organizátor