Detail kurzu

FINANCE PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD - NEFINANČNÍ MANAGERY

CG Partners, s.r.o.

Popis kurzu

PRAKTICKÁ INTERPRETACE I KOMUNIKACE FINANČNÍCH VÝKAZU PRO ČLENY SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, INTERNÍ AUDITORY I MANAŽERY ŘÍZENÍ RIZIK PRAKTICKY A PŘEHLEDNĚ:

  • základy analýzy a interpretace finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz změn vlastního kapitálu, výkaz hotovostních toků) s použitím poměrových ukazatelů – pro snazší aplikaci poznatků v praxi je výuka postavena především na příkladech a studiích
  • možnosti využití nefinančních informací ( především příloha k účetní závěrce, manažerský rozbor podnikání ve výroční zprávě, mezitímní výkazy, zpráva auditora, KPIs)
  • vymezení budoucích informačních požadavků na veřejně obchodované společnosti v rámci EU
  • základní techniky vyhodnocování projektů (doba návratnosti, účetní míra výnosu, metody oceňování založené na současné hodnotě, cena kapitálu)
  • hlavní zdroje financování společností (vlastní kapitál, dluhové nástroje, diskontování pohledávek a faktoring, leasing, prodej a zpětný leasing)
  • způsoby formování dividendové politiky společností.

Obsah kurzu

program intenzivního výcviku pod vedením zkušeného specialisty, probíhá v českém jazyce a na přání i v anglickém jazyce, je určený jak členům představenstev, dozorčích rad a předsedům výborů pro audit s dobrou znalostí finančního výkaznictví, tak i členům správních orgánů, kteří se orientují ve výkaznictví jen zběžně. Počet účastníků je omezen na 12. Více informací najdete na www.governance.cz . Lektorkou programu je Ing. Eva Mašková, CSc. FCCA, V průběhu let 1990 – 2002 získala rozsáhlé zkušenosti ve finančním řízení nadnárodních společností (adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais a GE Capital) v Čechách i v zahraničí, když řídila významné projekty těchto společností. Od roku 2002 se věnuje mezinárodním účetním standardům jako lektor a konsultant. Vytvořila a realizovala významné školící projekty zaměřené na IAS/IFRS pro řadu velkých společností (např. Krafts Food, Česká pojišťovna, T – Mobile, AstraZeneca). Jako lektorka spolupracuje s výhradním dodavatelem profesního vzdělávání (BPP Professional Education) pro Velkou čtyřku. Je členkou řídícího výboru pobočky ACCA v České republice.

Cílová skupina

Tri jednodenné moduly – vycvikový program pro členy představenstev a dozorčích rad akciových společností, interní auditory a manažery řízení rizik

Poznámka k ceně

cena za tri jednodenne moduly zahrnuje kurzovné, sdudijní materiály, celodenní catering, obědy

Kontaktní osoba

Petr Kavalíř,PhD., MBA
+420 233 371 106
info@cgp.cz

Hodnocení
Organizátor