Detail kurzu

APQP, Control Plan, PPAP (podľa najnovších edícií)

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť efektívnu metodiku pre aplikáciu metód progresívneho plánovania kvality produktu alebo služby (manažmentu projektov), pre tvorbu Plánov kontroly a riadenia, Process flow dokumentácie a následného schvaľovania výrobných dielov v zmysle požiadaviek najnovších príručiek AIAG: APQP (3. edícia 2024), Control plan (1. edícia 2024) a PPAP (4. edícia 2009).

Obsah kurzu

modul APQP

 • Časový diagram plánovania (APQP Cyklus plánovania kvality produktu – etapy)
 • PDCA Cyklus plánovania kvality produktu
 • Objasnenie obsahu a príloh príručky APQP (3. edícia 2024)
 • Požiadavky IATF 16949:2016 ku APQP 
 • Zostavenie a organizácia práce medziodborového tímu pre APQP
 • Vstupy a výstupy požadované zákazníkom v rámci jednotlivých etáp APQP projektu
 • Návrh a vývoj výrobku a procesu - feasibility study, validácia výrobku a procesu
 • Objasnenie nadväznosti dokumentov Process flow, Process FMEA a Control plan
 • Plány kontroly a riadenia tzv. Control plan (písomné popisy systémov pre riadenie dielov a procesov) pre etapu:
  • Prototyp – popis merania rozmerov, popis skúšok materiálov a funkčných vlastností, ktoré sa vykonávajú vo fáze prototypu
  • Overovacia séria – popis merania rozmerov, popis skúšok materiálov a funkčných vlastností, ktoré sa vykonávajú po fáze prototypu pred sériovou výrobou
  • Sériová výroba – dokumentácia znakov produktu/procesu , nástrojov riadenia procesu, skúšok a systémov merania, ktoré sa vykonávajú pri „masovej“  sériovej výrobe.
 • Tvorba Process flow a Control plan dokumentácie (praktické ukážky)

 

modul Control Plan

 • Základy Control Plan
 • Objasnenie obsahu a príloh príručky Control plan (1. edícia 2024)
 • Vysvetlenie pojmov a skratiek
 • Definície a koncepty vrátane kľúčových prepojení na APQP a FMEA
 • Vypracovanie Control Plan
 • Fázy Control Plan (prototyp, predbežné spustenie, bezpečné spustenie, výroba)
 • Efektívne využívanie Control Plan (reverse PFMEA, SW, LPA, CP vo vysoko automatizovaných procesoch)

 

modul PPAP

 • Účel a ciele PPAP procesu, v zmysle požiadaviek IATF 16949
 • Vysvetlenie pojmov a skratiek
 • Požiadavky na proces (Significant Production Run- Významná výrobná dávka)
 • Požiadavky informovania zákazníka ohľadom zmien a potreby PPAP procesu (prezentácia príkladov špecifických požiadaviek Ford, GM, Toyota, PSA, MB)
 • Súbor 18 kľúčových požiadaviek / aktivít procesu PPAP
 • Úrovne predkladania zákazníkovi / voľba úrovne
 • 3 alternatívy statusu schválenia od zákazníka
 • Vysvetlenie dokumentácie / formátov podľa príručky PPAP (4. edícia 2009) (Ford, Chrysler, General Motors) a smernice VDA 2- Zabezpečenie kvality dodávok
 • Zabezpečenie kvality produktu v sériových dodávkach
 • Riadenie PPAP procesu voči dodávateľom
 • Praktická aplikácia
Certifikát certifikát o absolvovaní školenia Poznámka k ceně

Každý účastník dostane učebné materiály v elektronickej podobe, školenie je ukončené online testom a po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude zaslaný elektronický certifikát o absolvovaní školenia.

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat