Detail kurzu

Povrchové úpravy a lakování (cena pro skupinu)

Focus People s.r.o.

Popis kurzu

Na školení Povrchové úpravy a lakování si prohloubíte znalosti při provádění lakýrnických a natěračských prací různými druhy nejen nátěrových hmot. Organizace a zřízení pracoviště, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany, volby vhodných pracovních postupů a hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce. Kurz Povrchová úprava a lakování Vás naučí připravit si materiál tak, aby v průběhu procesu úpravy nedocházelo k nečekaným problémům (skvrny způsobené mastnotou, vrypy, opalky od svařování, nedobroušené plochy atd.), přípravu nátěrových hmot k použití, nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy, kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji a v neposlední řadě, obsluha, seřízení a údržba zařízení pro povrchové úpravy.

- Kurz je realizován prezenční formou
- Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
- Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
- Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 21.900,- Kč bez DPH za denObsah kurzu

 • Úvod, bezpečnost
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při lakýrnických a natěračských pracích
 • ČSN EN ISO 12944-část 1-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy
 • ČSN EN ISO 8501-část 1-4 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu
 • ČSNEN ISO 4628 –část 1-8 Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu
 • Orientace v technické dokumentaci provádění lakýrnických a natěračských prací
 • Dokumentace pro lakování (výkresy nátěrové systémy, nátěrová specifikace
 • Orientace v technologických postupech provádění nátěrů
 • Princip nástřiku – Metody (Mokré- Středotlaké, Vysokotlaké, práškové- elektrostatika, žárový nástřik)
 • Návrh pracovních postupů provádění nátěrů
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce
 • Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro lakýrnické a natěračské práce
 • Barvy, technické a bezpečnostní listy
 • Příprava a údržba nářadí a pracovních pomůcek
 • Obsluha, seřízení a údržba zařízení na nanášení nátěrových hmot stříkáním
 • Nanášení nátěrů štětcem, válečkem a stříkacím zařízením
 • Příprava podkladu před nanášením nátěrových hmot
 • Mechanická, Tryskání, pískování atd.
 • Chemická Odmaštění organickými rozpouštědly
 • Elektrolytické odmašťování
 • Moření, Fosfátování Chromátování, Titanování
 • Posuzování kvality materiálů pro lakýrnické a natěračské práce (Kontrola, měření, podmínky)
 • Řešení problému vad, jejich odstranění
 • Praktické cvičení v provoze
 • Ověření znalostí
 • Závěr
Certifikát Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Poznámka k ceně

Cena je pro skupinu do 10 osob. Cena zahrnuje veškeré lektorské náklady, školící materiály atd.

Hodnocení
Organizátor