Detail kurzu

Pracovněprávní předpisy v roce 2024

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Lektor Mgr. Vladimír Černý vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2023, upozorní na změny v roce 2024.

Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistleblowing (pískání na píšťalku).
Nastíní připravované změny v pracovní době zaměstnanců, rodičovské dovolené a pečovatelském volnu.

Program se bude zabývat úpravou práce na dálku – telework (ve formě telework nebo homework), dle úpravy v ČR i ve srovnání s úpravou v EU.

Celý seminář klade velký důraz na propojení s praktickými dopady jednotlivých úprav a s příklady z praxe.

Obsah kurzu

Novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2023:a) Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Work-life Balance). Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.

b) Praktický dopad do zákoníku práce.

c) Působnost směrnice na zaměstnavatele – pracovněprávní vztahy.
Konkrétní dopady směrnic do ZP a další úpravy zákoníku práce.

d) Rozšířeny minimální požadavky na informace o podstatných aspektech pracovněprávního vztahu při vzniku pracovního poměru zaměstnance a formy, jak budou muset zaměstnavatelé informace poskytovat, rozšíření obsahu informací (§37 ZP).
Informační povinnosti zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí (§37a ZP).

e) Zásadní koncepční změny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) – §74 ZP a dopady této směrnice – respektive povinnost minimální předvídatelnosti pracovních podmínek včetně určení referenčních dnů a hodin; rozvrhy výkonu práce pro DPP a DPČ, právo na náhradu za pozdní zrušení výkonu práce zaměstnavatelem.
Zkrácení vyrovnávacího období u DPČ s možností prodloužení pouze v kolektivní smlouvě, plánování výkonu práce 1 týden předem, nárok na dovolenou pro DPČ a DPP, ustanovení ZP § 78–99 zákoníku práce ve vztahu K DPČ a DPP, nová koncepce vypovídaní DPČ a DPP, použití překážek v práci ve vztahu k DPČ a DPP, nároky „dohodářů“ na příplatky za svátek, noční práci a sobotu a neděli, řádné plánování a evidence výkonu práce „dohodářů“.

f) Nová úprava práce na dálku – telework dle požadavků EU (§317 ZP):
• povinnost sjednání písemnou dohodu se zaměstnancem,
• zákonný obsah dohody o práci na dálku,
• možnosti rozvázání dohody o práci na dálku,
• kdy a jaký zaměstnanec má právní nárok požadovat práci na dálku po zaměstnavateli,
• zákonná možnost nařízení práce na dálku zaměstnavatelem,
• povinnost zaměstnavatele poskytnout peněžitou náhradu při práci na dálku za každou započatou hodinu (2,80 Kč),
• nezbytné materiální a technické vybavení zaměstnanců pracujících na dálku,
• syndrom odcizení a princip kolektivního vnímání v režimu práce na dálku,
• BOZP a práce na dálku.

g) Systémové změny v oblasti doručování písemností zaměstnavatele a zaměstnance, nové možnosti doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Zásadní úprava §241 ZP:
• rozšířen okruhu zaměstnanců majících právo na uplatnění tohoto §241 ZP,
• nároky zaměstnanců na úpravu – zkrácení pracovní doby, nárok na její pružné uspořádání, nárok na výkon práce na dálku.
Možné sankce inspektorátu práce za porušování pracovněprávních předpisů ve vztahu k novelizaci zákoníku práce 2023

h)Nová koncepce rodičovské dovolené ve vztahu k novelizaci zákoníku práce 2023 a požadavky EU.

Připravované změny EU ve vztahu k minimální respektive zaručené mzdě.

Nastavení obecného modelu hodnoty minimální/zaručené mzdy z pohledu EU pro členské země.
Principy růstu – valorizace dle předem stanovených pravidel pro celou EU.

Ochrana osob oznamující porušení práva Unie – „pískání na píšťalku“ Whistleblowing“:
• aktuální informace o připravované české právní právě.

Cílová skupina

Seminář je určen pro personalisty, podnikové právníky, zástupce odborových svazů, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.
Certifikát ANO Poznámka k ceně

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat