Detail kurzu

Komplexný výcvik facilitácie - Brno, október 2024 - február 2025

Edutica s. r. o.

Popis kurzu

Kurz je v rozsahu 100 hodín.

Komplexný výcvik facilitácie obsahuje všetko podstatné, čo využijete v praxi profesionálneho facilitátora.

Chcete metódu facilitácie spoznať skutočne do hĺbky? Prejdite naším polročným výcvikom a získajte všetky potrebné kompetencie pre rolu profesionálneho facilitátora. Pomocou zážitkového vzdelávania vám sprostredkujeme naše dlhoročné praktické skúsenosti s facilitáciou.

Čo sa vo výcviku naučíte

·       dosiahnuť stanovené výsledky v obmedzenom čase

·       udržať účastníkov pozorné a aktívne po celú dobu stretnutia

·       vytvoriť dobrý úvod a efektný záver stretnutia

·       zapojiť všetkých prítomných a súčasne viesť stretnutie efektívne

·       pracovať so skupinou, ktorá sa skladá z rôznorodých osobností

·       predchádzať konfliktom a tie, ktoré sa objavia, konštruktívne riešiť

·       zvládať súbeh role facilitátora a ďalších rolí

·       vytvoriť funkčný design facilitovaného stretnutia a dobre sa naň pripraviť

·       dve desiatky facilitačných techník použiteľných v konkrétnych situáciách

·       ako si pri facilitácii udržať istotu a nadhľad

Kurz je akreditovaný MPSV v Česku.

Kurz je vedený v českom zazyku.

Pri prihlásení do 31. 8. 2023 je cenové zvýhodnenie 2050 Eur + DPH.

Obsah kurzu

Výcvik sa skladá zo šiestich dvojdňových stretnutí, ktoré sa konajú raz mesačne.

1. stretnutie – Úvod

Začneme pri sebe. Zoznámime sa v rámci skupiny a spoločne si nastavíme pravidlá spolupráce. Zažijete prvú ukážkovú facilitáciu vedenú lektorom a ujasníte si, ako definovať pojem facilitácie a čo všetko zahŕňa role facilitátora. Naštartujeme procesy reflexie a sebareflexie, s ktorými budeme pracovať po celú dobu výcviku.

V praktickej rovine sa zameriame na úvod a záver facilitovaného stretnutia. Otvoríme tému prípravy a začneme pracovať na pilovaní konkrétnych komunikačných zručností.

2. stretnutie – Zručnosti

Komunikačné nástroje sú hlavnou náplňou druhého modulu. Ukážeme vám ako formulovať otázky spôsobom, aby ste získali kvalitné odpovede. Budeme trénovať zadávanie inštrukcií tak, aby im správne porozumeli všetci účastníci. Ukážeme si, prečo je dôležité prehľadne vizualizovať informácie a ako to prakticky urobiť pomocou flipchartu alebo iných kanálov.

Tiež preskúmame oblasť domnienok a predpokladov, z ktorých vznikajú nedorozumenia a konflikty. Ako riešenie vám ponúkneme neutrálny a nehodnotiaci postoj, ktorý môžete zapojiť do svojej praxe.

3. stretnutie – Proces

Na treťom stretnutí sa pozrieme na facilitáciu ako celok. Rozdelíme si proces do niekoľkých fáz a predstavíme vám techniky a princípy, ktoré sú pre každú z nich užitočné. Naučíme vás, ako účastníkov priebežne orientovať v procese.

Pridáme tiež časový rozmer a odporúčania, ako to urobiť, aby stretnutie bolo efektívne a stihlo sa počas neho všetko potrebné. Ukážeme vám, ako správne nastaviť mieru direktivity vedenia procesu. Budeme skúmať, kedy treba proces rozvoľniť a kedy ho naopak striktne riadiť.

4. stretnutie – Skupina

V tomto module sa zameriame na dynamiku účastníckej skupiny. Dozviete sa, akými fázami prirodzene prechádza každý skupinový proces. Ukážeme vám, čo v každej z týchto fáz skupina potrebuje a ako s tým môžeme z role facilitátora pracovať. Zvlášť sa zameriame na aktivizáciu skupiny a prechádzanie konfliktom.

Naučíte sa v skupine nastavovať také normy správania, ktoré vám pomôžu proces lepšie viesť. Budeme sa venovať téme rozmanitosti účastníkov, využívaniu ich potenciálu a zvládaniu náročného správania. Reakcie na náročné správanie účastníkov budeme opakovane prakticky trénovať.

5. stretnutie – Design

Piate stretnutie je venované dizajnu procesu. Vyskúšate si postup, ako si so zadávateľom stanoviť jasný zámer stretnutia. Ukážeme vám, ako hľadať efektívne cesty na naplnenie tohto a čo všetko pri tom zohľadniť. Vytvoríte si vlastný dizajn a získate naň spätnú väzbu.

Čaká nás aj zdieľanie a tipy na pomôcky, technické vychytávky a existujúce aplikácie. Budeme skúmať, kedy je lepšie držať sa striktne plánu a kedy je lepšie improvizovať. Zažijete si, aký efekt vyvolávajú rôzne usporiadania priestoru a naučíte sa ich využívať vo svojej praxi.

6. stretnutie – Záver

Na poslednom stretnutí sa zameriame na zvládanie neštandardných situácií, na ktoré je ťažké sa vopred pripraviť. Preskúmame špecifiká facilitácie v online prostredí a ukážeme si, ako uľahčovať komunikáciu, aj keď nie ste v úlohe facilitátora. Na záver zostane priestor na opakovanie alebo pre vaše témy.

Obzrieme sa za všetkým, čím sme spoločne prešli. Sami aj za pomoci spätnej väzby od ostatných účastníkov a lektora zhodnotíte, ako ste sa počas výcviku posunuli a z výcviku odídete s vaším plánom pre ďalší rozvoj.

Forma a priebeh výcviku

Výcvikové stretnutia sa konajú raz mesačne. V týždňoch medzi nimi prebieha práca na malých úlohách, a to samostatne av malých skupinách na praktických úlohách. Súčasťou je aj jedno individuálne stretnutie s lektorom.

V priebehu samotných stretnutí vychádzame z princípov skúsenostno-reflektívneho učenia a samozrejme využívame metódu facilitácie. Vďaka tomu je výcvik efektívny, praktický a interaktívny.

Zažijete modelové situácie a ich rozbory, praktický tréning zručností, ukážky konkrétnych facilitačných techník, reflexie a spätnej väzby, zdieľanie dobrej praxe a skúseností. Teórie vo výcviku nájdete len primerané množstvo.

V skupine vytvárame bezpečný priestor na vzájomnú inšpiráciu a súčasne zachovávame individuálny prístup. Preto je maximálna veľkosť skupiny 12 účastníkov.

Počas výcviku účastníkom posielame lektorské flipy v elektronickej podobe a tiež odporúčania na odbornú literatúru a ďalšie zdroje informácií.

Čo je facilitácia

Facilitácia je spôsob komunikácie vedúcej k efektivite, porozumeniu a zlepšeniu spolupráce. Možno ju využiť na malé schôdzky, veľké porady i stretnutia so stovkami účastníkov. Kľúčovú úlohu zohráva facilitátor, ktorý vie stretnutie pripraviť a následne ním účastníkov bezpečne vykonať.

Cílová skupina

Výcvik je určený všetkým, ktorí vedú rôzne typy stretnutí a ktorým záleží na kvalite komunikácie v skupine. Patria sem ľudia vo vedúcich pozíciách, manažéri, majitelia spoločností, vedúci pracovníci vo verejnej správe aj v ďalších oblastiach. A tiež lektori, vývojári a profesionáli na voľnej nohe.

U všetkých účastníkov predpokladáme predchádzajúcu skúsenosť s vedením tímu alebo s facilitovaním skupinovej komunikácie. Dostačujúce je tiež absolvovanie kurzu Ucelený základ facilitácie.

Poznámka k ceně

Pri prihlásení do 31. 8. 2024 je cenové zvýhodnenie 2160 Eur + DPH

Hodnocení
Organizátor