Detail kurzu

IPv6 a DNSSEC ve veřejné správě a veřejných zakázkách

Akademie CZ.NIC

Popis kurzu

Cílem kurzu je poskytnout základní přehled o internetových technologiích IPv6 a DNSSEC a jejich významu zejména pro veřejnou správu a zároveň poskytnout odpověď na otázku, jak správně vypsat výběrové řízení zahrnující tyto technologie. V rámci kurzu bude věnována pozornost rovněž rozdílům mezi Usnesením vlády č. 727 z 8. června 2009 a Usnesením č. 982 z 18. prosince 2013 a povinnostem, které z těchto dokumentů vyplývají.

Obsah kurzu

OSNOVA:

Představení IPv6 a DNSSEC

  • Představení IPv6: proč je IPv6 důležité, jak je to s volnými IPv4 adresami
  • Jak IPv6 implementovat
  • Představení DNSSEC: proč je důležité technologii implementovat
  • Jak DNSSEC implementovat

Povinnosti pro veřejnou správu

  • Představení Usnesení vlády č. 982 z 18. prosince 2013, definice subjektů, na které se toto usnesení a povinnosti z něho vyplývající vztahují, co jsou to „relevantní služby“.
  • Vazba na strategické dokumenty: Digitální Česko 2.0; Digitální Agenda pro Evropu.
  • Jak si vede veřejné správa: kdo dodržuje a kdo nedodržuje dané Usnesení vlády.

IPv6 a DNSSEC ve veřejných zakázkách

  • Jak správně nadefinovat IPv6 a DNSSEC do zadávací dokumentace.
  • Co se může stát v případě, že tato povinnost bude opomenuta.

Zahrnutí IPv6 a DNSSEC do pravidel strukturálních fon­dů

  • Uzavřená část zaměřená na zapracování požadavku na IPv6 a DNSSEC do pravidel strukturálních fondů v souladu s Usnesením vlády č. 982 a kontrolu dodržování této povinnosti u příjemců dotací.

Cílová skupina

Pro veřejnou správu (ministerstva, ústřední orgány státní správy, kraje, města a obce) je v případě závazného potvrzení účast na kurzu bezplatná.

Kontaktní osoba

Igor Kytka
+420 222 745 111
akademie@nic.cz

Hodnocení
Organizátor