Detail kurzu

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Příklady z praxe pro pokročilé administrátory veřejných zakázek

OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

Popis kurzu

Cílem školení je seznámit tyto pokročilé zadavatele i dodavatele se složitými případy, se kterými je možné se setkat v námitkovém řízení a v elektronizaci veřejných zakázek.

Obsah kurzu

Příklady z praxe z pohledu námitkového řízení a rozhodovací praxe

  • právní úprava námitkového řízení
  • změny právní úpravy přezkumného řízení k 1. 1. 2014
  • rozbor případů, se kterými je možné se setkat včetně citace – – rozhodovací praxe

Příklady z praxe z pohledu elektronického zadávání veřejných zakázek

  • zadavatel – dodavatel – administrátor veřejné zakázky a provozovatel elektronického nástroje a vztahy mezi těmito subjekty
  • rozhodovací praxe v elektronizaci veřejných zakázek

Cílová skupina

Školení je určeno jak pro zadavatele, tak pro dodavatele, kteří se s agendou veřejných zakázek setkávají každý den, a tudíž řeší nejenom základní, ale především specifické otázky, které při zadávání zakázek vznikají.

Kontaktní osoba

Lucie Galušková
+420 295 565 126
vzdelavani@otidea.cz

Hodnocení
Organizátor