Detail kurzu

Asertivita v mezilidských vztazích

Agentura ÁMOS

Popis kurzu

Prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti, posílit osobní image, pozitivní myšlení a zdravé sebeprosazení, seznámit s vybranými asertivními právy a technikami, umožňujícími zvládání obtížných situací v pracovním i soukromém životě.

Obsah kurzu

  • Asertivita jako součást efektivní komunikace
  • Agresivní, asertivní a pasivní chování
  • Jak se účinně bránit  manipulaci a agresivitě, zvládání emocí – svých i druhé strany
  • Přehled asertivní práv a zásad
  • Nejdůležitější asertivní techniky a dovednosti
  • Možná řešení obtížných a konfliktních situací s využitím asertivních dovedností
  • Využití asertivity na pracovišti
  • Ukázka vybraných asertivních technik, zaměřených především  na pozitivní vztah, obranu proti manipulaci a agresivitě
  • Test, cvičení, modelové situace

Cílová skupina

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, pracov­níkům obchodních úseků a servisních oddělení, pracovníkům pověřeným vymáháním pohledávek, mistrům, asistentkám a sekretářkám, auditorům, zaměstnancům firem, státní správy, úřadů a institucí.

Kontaktní osoba

Agentura ÁMOS
+420 775 622 611
info@agentura-amos.cz

Hodnocení
Organizátor