Detail kurzu

SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + Six Sigma – znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4, část DFSS)

C.Q.M., spol. s r. o.

Popis kurzu

Toto rozšíření naší standardní nabídky spočívá v propojení (současném absolvování) několika otevřených kurzů.

Obsah kurzu

Výhody propojených kurzů lze spatřovat především v těchto efektech:

  • poskytují Vám lepší pochopení vzájemných souvislostí a možností aplikování získaných poznatků v praxi
  • umožňují hlubší pochopení dané problematiky, neboť postupně rozšiřují poskytované poznatky
  • jsou cenově zvýhodněny oproti absolvování jednotlivých izolovaných kurzů

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Kontaktní osoba


+420 606 740 848
cqm@email.cz

Hodnocení
Organizátor