Detail kurzu

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Popis kurzu

Periodická zkouška odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zkouška je určena pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Obsah kurzu

Informace o zkoušce Zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může vykonat fyzická osoba, která:

doloží povinné předpoklady odborné způsobilosti (§ 10 zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) uhradí poplatek za zkoušku (6.000 Kč + 21% DPH) V případě, že bude ke zkoušce přihlášeno více uchazečů než je limit na den, proběhne zkouška i v další následující den.

Po obdržení Vaší přihlášky ke zkoušce, zašleme podrobné informace. Přihláška ke zkoušce je závazná!

www.rovs.cz

Cílová skupina

Periodická zkouška odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zkouška je určena pro držitele osvědčení z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Certifikát 5 let

Kontaktní osoba

Irena Němcová
+420 724 902 429
info@rovs.cz

Hodnocení
Organizátor