Detail kurzu

Manažerská komunikace a zvládání pracovních konfliktů

Centrum dohody, s.r.o.

Popis kurzu

V tomto modulu se účastníci naučí:
 • dovednosti interpersonální komunikace – vyjadřování, kladení otázek, aktivní poslech, potřebné pro efektivní komunikaci v práci, základní přístupy k zvládání pracovních konfliktů zohledňující zájem o prosazení se manažera a/nebo spolupráci s podřízeným,
 • postup řešení – hlavní kroky zvládnutí pracovního konfliktu s podřízeným nebo nadřízeným s výsledkem přijatelným pro obě dvě strany v konfliktu – manažera i podřízeného,
 • základy asertivního chování a prosazování svých názorů.

Obsah kurzu

 • Charakteristika komunikace a její prvky
 • Komunikační řetězec v organizaci
 • Předpoklady a dovednosti pro úspěšnou komunikaci
 • Neverbální komunikace – význam složek neverbálního chování
 • Dovednosti verbální komunikace
 • Vyjadřování, kladení otázek, aktivní naslouchání
 • Charakteristika konfliktů
 • Asertivní, agresivní a pasivní chování a jejich projevy
 • Nácvik typů asertivity na modelových situacích
 • Dotazník – preferovaný styl zvládání konfliktů
 • Zvládání emočně náročných situací

Cílová skupina

Kurz pro vedoucí pracovníky, liniové manažery a střední management v rozsahu 2 školících dnů (16 hodin), jeho obsah je založen na britském a americkém know-how a mnohaletých zkušenostech lektorů Centra Dohody, s.r.o.

Záměrem modulu je naučit účastníky pravidla manažerské komunikace s podřízenými – přenosu nezkreslených informací mezi pracovníky organizace a taktéž dovednosti a techniky na zvládání konfliktů při práci manažera s lidmi a způsoby prosazování svého názoru při současném respektování práv jiných lidí.

Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si klíčové komunikační dovednosti a některé modely zvládání konfliktů a jejich následné analyzování s využitím videotechniky.

Kontaktní osoba

RNDr. Štěpán Tichý
+420 251 627 402
stepan.tichy@centrumdohody.com

Hodnocení
Organizátor