Detail kurzu

Administrativně technický pracovník se specializací na skladové hospodářství

BEVE, spol. s r.o.

Popis kurzu

Jedná se o rekvalifikační kurz pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří mají zájem rozšířit si svoji kvalifikaci, získat nové zkušenosti a flexibilitu při uplatnění na trhu práce. Výstupem tohoto kurzu je komplexně připravený „univerzální“ administrativně-technický pracovník, který může mimo jiné nahradit většinu pracovníků tohoto oboru v organizaci (podniku) při krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém zastoupení (nahrazení) původního pracovníka, který z nějakého důvodu je z pracovního procesu vyřazen (rodičovská dovolená, nemoc, zahraniční stáž, apod.). Základem je rozvoj schopností a dovedností potřebných pro rychlé a bezproblémové včlenění se na pracoviště. Jde o posilování adaptability, připravenosti na změny a zvládání zátěžových situací.

Obsah kurzu

Základy práce s PC Základy práva Komunikace a motivace Technika administrativy Logistika a skladové hospodářství

Cílová skupina

Absolvent rekvalifikačního kurzu je všestranně teoreticky a prakticky připraven zvládnout administrativně-technické funkce v organizaci či podniku. Má dobré znalosti v práci s kancelářskou technikou, počítačem a konkrétně umí pracovat s programem KelWin. Absolvent je namotivován, má komunikační dovednosti, má základní právní vědomosti a zvládá systém řízení jakosti dle norem ISO. Je přípraven jak pro administrativní, kancelářskou práci, tak i technickou – skladovou logistiku, dílenskou kooperaci nebo řízení a zabezpečování odbytového plánu firmy, organizace.

Certifikát Osvědčení s celostátní platnotí

Kontaktní osoba

Jana Jančíková, Mgr.
+420 517 347 332
beve@beve.cz

Hodnocení




Organizátor