Detail kurzu

Popis kurzu

Kurs je určen pro fyzické, které vedou daňovou evidenci, osoby podnikající na ŽL. Kompletní pohled na účetní operace, týkající se uzavření účetních knih, sestavení účetní uzávěrky, která je podkladem pro stanovení základu daně.

Obsah kurzu

pohledávky a závazky, úvěrové a pokladní transakce drobný a dlouhodobý majetek daňové přiznání, odpisy leasing

Cílová skupina

osoby starší 18 let

Kontaktní osoba

PhDr. Mariola Krakowczyková, Ph.D.
+420 596 315 304
info@proskolime.cz

Hodnocení
Organizátor