Detail kurzu

Manažerská simulační hra - optimalizace firemních procesů

FBE Praha, s.r.o.

Popis kurzu

Manažerská hra: zažijte simulaci zlepšování procesů ve výrobě či službách a naučte se přitom používat rozmanité nástroje Lean Sig Sigma i metody moderování zlepšovacích workshopů.

Obsah kurzu

Obsah

1. Štíhlá organizace v praxi

 • Výukový film z prostředí organizace aplikující Lean Management.
 • Příklady systémů firem z oblasti služeb založených na Lean principech.
 • Co je Lean Management a jak se aplikují „lean“ principy v oblasti služeb.

2. Simulace zeštíhlování organizace z oblasti služeb

 • Jak odstraňovat ztráty (plýtvání) v procesech.
 • Cíle zvyšování výkonnosti.
 • Aplikace na firemní procesy a přenesení principů do oblasti působení účastníků kurzu.

3. Popis a analýza procesů

 • Mapování hodnotových toků ve firemních procesech (Value Streem Mapping).
 • Čas cyklu procesu. Kalkulace nákladů na transakci.
 • Standardizovaná práce.
 • Zákaznický a procesní „takt“.
 • Procesní organizace podporující „štíhlé procesy“.

4. Techniky zlepšovaní procesních toků

 • Využití VSM při zvyšovaní efektivnosti. Výukový film k aplikaci.
 • Praktické postupy mapování. Vytvoření popisu procesu “AS IS”.
 • Techniky zlepšení procesu s využitím mapy procesu. Mapa „TO BE“.

5. Aplikace systémů „tahu“

 • Aplikace systému tahu (zákazníkem procesu) na hru.
 • Výukový film implementace tahového systému ve firmě.

6. Vybrané nástroje Lean Managementu

 • Vizualizace v praxi. Prevence vzniku chyb.
 • Příklady managementu pracovního prostředí „5S“, videoukázky.

7. Postup implementace Lean Managementu

 • Projekty implementace systémů a nástrojů „leanu“.
 • Kritické faktory úspěchu a analýza silových polí implementace Lean Managementu.
Témata probíraná během simulace Lean Management
 • Úvod do základních principů Leanu a neustálého zlepšování
 • Realizace 3 kol simulace
 • Průběžné zlepšovací workshopy
 • Rozdělení pracovních operací mezi jednotlivá pracoviště
 • Týmová práce
 • Tok práce, čas cyklu a takt
 • Tok informací
 • Organizace a uspořádání pracoviště
 • Standardizace
 • Vizualizace
 • Zabezpečení kvality
 • Poka Yoke – zabraňování chybám
 • Zvyšování produktivity
 • Tahové systémy
 • 5S a pořádek na pracovišti a v databázích
 • Optimalizace pracoviště
 • Činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu
 • Eliminace plýtvání v administrativě
 • Principy Kaizenu -zapojení zaměstnanců, komunikace, zlepšovací nápady
 • Projektové řízení zlepšování
 • Výběr projektů zlepšován
Témata na výběr

Z následujících tematických bloků vyberte zakřížkováním dva až tři, které preferujete k zařazení do programu.

 • Postup PDCA – Plan, Do, Check, Act
 • Metoda DMAIC
 • Využívání Kaizen Boardů
 • Moderační nástroje ve zlepšovacích workshopech
 • Přímé a nepřímé efekty zlepšování a jejich vyčíslitelnost
 • VSM – hodnotová analýza, mapování současného a budoucího stavu hodnotového toku
 • Optimalizace návaznosti procesů
 • Metriky zeštíhlování
 • Typický průběh zlepšovacích procesů
 • Best practices a nejčastější chyby ve zlepšovacích projektech

Nenašli jste zde, co potřebujete? Napište svůj vlastní návrh tématu či cvičení do přihlášky.

Cílová skupina

Kurz je určen pro veřejnost.

Poznámka k ceně

Zlevněná cena činí 6.600,- Kč + DPH a platí po splnění minimálně jedné z těchto podmínek: Jde o třetího a dalšího účastníka kurzu jedné firmy a platba byla uhrazena do uzávěrky kurzu. Účastník se přihlásil na celou sérii kurzů a platba byla hrazena n

Kontaktní osoba

Naďa Štěpánová
+420 241 484 723
nada.stepanova@fbe.cz

Hodnocení
Organizátor