Detail kurzu

videoseminář Nejdůležitější úkoly zaměstnavatele v personální a mzdové oblasti pro rok 2022

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: podání zásadních informací o povinnostech zaměstnavatelů v personální a mzdové oblasti pro rok 2022 podle posledního vývoje legislativy.

Obsah kurzu

Program semináře (246 minut), pořízeno 24.2.2022:

předsmluvní povinnosti, uzavírání, změny a ukončení pracovněprávních vztahů

 • přijímací řízení, zpracování osobních údajů, založení osobního spisu, pracovně lékařské prohlídky, uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní smlouva, dohody o provedení práce, pracovní činnosti, informování o obsahu pracovního poměru, konkurenční doložka, zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace, školení v oblasti bezpečnosti práce, popis práce zaměstnance.
 • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – vysílání na pracovní cesty, převodu mzdy, platu nebo odměny na jeden účet, který zaměstnanec zaměstnavateli předložil, srážky ze mzdy, platu nebo odměny ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele, atd.
 • změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení zaměstnance ,zásady při skončení pracovního poměru – způsoby jak ukončit PP, zákaz výpovědi - ochranná doba, okamžitě zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a zaměstnance
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahu zaměstnavatele

odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna

 • určení mzdy, platu nebo odměny, mzdový výměr, platový výměr, způsoby odměňování – časová mzda, úkolová mzda, měsíční mzda a další možnosti skladby mzdy, dodržení zásady minimální nebo zaručené mzdy
 • zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – nově od 1.1.2022
 • určení pracovní doby – a její možné rozvržení, pracovní doba a další pojem počátek a konec směny, jako podklad pro zpracování výplaty, pojmy splatnost a výplata mzdy – povinnosti zaměstnavatele v oblasti provedení výplaty mzdy, platu nebo odměny za výkon práce zaměstnanci, výpočet průměrného výdělku, povinnost zaměstnavatele, ale i zaměstnance v oblasti dodržení pracovní doby, evidence pracovní doby – pracovní poměr, co musí evidence obsahovat, co je předmětem kontrol od inspekce práce, zvláštní rozvrh pracovní dony u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
 • zákonné příplatky mzdy, práce v noci a ve svátek u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, jak správně posoudit příplatek za svátek, nebo u platu, nenárokové složkymzdy, poskytování těchto zákonných příplatků, význam nenárokových složek ke mzdě nebo platu ( prémie, odměny, osobní příplatky, hodnocení, další zákonné příplatky k platu (vedení, zvláštní příplatek, atd.)

zaměstnavatel, jako plátce pojistného na SZ a ZP

 • zásady dodržet termíny přihlašování a odhlašování u zaměstnanců činných na základě dohod ( DPP, DPČ ), pojem malý rozsah – kategorie dalších poplatníků pojistného – statutáři, členové družstev a akciových společností, termíny odvodu pojistného – předepsané tiskopisy, odpočet pojistného při poskytování příspěvku ke karanténě, nebo izolaci tzv. izolačka, uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění
 • změny od 1.1.2022 u některých dávek nemocenského pojištění, určování rozhodných období, podpůrčí doba a pojem ochranná lhůta
 • další povinnosti plátců pojistného, přeplatky nebo nedoplatky pojistného a jejich řešení
 • novinky v průběhu roku 2022 – upravený tiskopis Oznámení o přihlášení zaměstnance k účasti na nemocenském pojištění a z nemocenského pojištění

povinnosti vůči správci daně

 • pohled poplatníka daně – kdy může zaměstnanec podepsat Prohlášení poplatníka, uplatňování slev na dani – sleva na poplatníka, invaliditu, studenta, a daňové zvýhodnění na děti, termíny, dokladování dokumentů pro uplatňování slev a daňových zvýhodnění, roční zúčtování daně – termíny do kdy může poplatník uplatnit roční zúčtování u svého plátce daně zaměstnavatele, nezdanitelné částky ze základu daně – základní informace
 • pohled plátce daně - odvod daně zálohové, srážkové, termíny, opravy daně, roční vyúčtování daně zálohové, srážkové

zaměstnavatel a úřad práce

 • povinnosti zaměstnavatelů plnit povinný podíl zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodnění, nebo osoby invalidní
 • hlášení o zaměstnávání občanů EU a cizinců

aktuality podle současného vývoje legislativy

 • praktické zkušenosti při poskytování příspěvku ke karanténě, nebo izolaci – tzv. izolačka, krizové ošetřovné
 • podpora zaměstnanosti – příspěvek v době částečné práce tzv. Kurzarbeit
 • povinné testování zaměstnanců a poznatky při čerpání příspěvku od zdravotních pojišťoven
 • výkon práce z domova (hommeworking)
 • zásady pro poskytování stravenkového paušálu pro rok 2022, stravné a stravenkový paušál

informace o případných legislativních změnách ke dni konání semináře

dotazy můžete pokládat dotazy písemně na e-mail praha@anag.cz

Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor