Detail kurzu

videoseminář Roční zúčtování záloh za rok 2021 a aktuální změny ve zdaňování mezd

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Program semináře (327 minut), pořízeno 11.2.2022:

Obsah kurzu

roční zúčtování záloh za rok 2021

  • legislativní rámec, přepočet DZV na děti v rámci RZZ a doplacení daňových bonusů, problematika výpočtu daně progresivní sazbou a stanovení základu daně u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, vypořádání přeplatků a nedoplatků při RZZ
  • povinností poplatníka a plátce daně při RZZ, lhůty a termíny, kdy má zaměstnanec právo požádat o RZZ a kdy má povinnost podat daňové přiznání, náležitosti žádosti o RZZ
  • uplatnění nezdanitelných části základu daně, zejména úroků z úvěrů na bydlení v novém daňovém režimu, darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, příspěvků na penzijní a životní pojištění a uplatnění ročních slev na dani (na druhého z manželů a školkovného)
  • vypořádání daňové povinnosti u daňových nerezidentů
  • podmínky pro vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců se srážkovou daní (kdy do RZZ a kdy do DAP) a u zaměstnanců s příjmy doplacenými v čistém podle § 5 odst. 4 zákona, nebo sice zúčtovanými v roce 2021 ale nevyplacenými v čistém ani do konce ledna 2022

přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2022

  • zvýšení daňového zvýhodnění na děti, zrušení blokace při výplatě měsíčního bonusu, zvýšení základní slevy na poplatníka, nová sleva za zastavenou exekuci, zvýšení průměrné a minimální mzdy s dopady na daňové parametry a sazbu daně, zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžního příspěvku na stravování
  • aktuální výklady k dané problematice

další aktuální informace v souvislosti coronavirem, v oblasti soustavné přípravy na budoucí povolání a zajímavé judikáty související se zdaňováním mezd

daňové tiskopisy • nové vzory, lhůty pro zpracování, oznamovací povinnost plátce daně atd.

dotazy můžete pokládat písemně na e-mail praha@anag.cz

Cílová skupina

Určeno pro : mzdové účetní a pracovníky PaM

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor