Detail kurzu

ON-LINE webinář Účetní závěrka roku 2021 pro podnikatelské subjekty včetně přípravy daňového přiznání a změn pro rok 2022

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cílem semináře je připravit účastníky z řad podnikatelských subjektů na účetní závěrku roku 2021 a ve stručnosti je seznámit se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví • doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků • náležitosti inventurních soupisů • vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů • Protokolární likvidace zásob
 • Opravné položky k pohledávkám • odpis pohledávek
 • Zápočty pohledávek a závazků • promlčení • právní zánik
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů • Dohadné pohledávky a závazky
 • Odpisy majetku v účetnictví • Daňové odpisy
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2021
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění
 • Metodika oprav chyb minulých období
 • Nejnovější interpretace NÚR
 • Stručné účetní a daňové aktuality roku 2022 ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře.

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí, účetní a ekonomické pracovníky

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor