Detail kurzu

Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení vč. změn k datu konání vzdělávacího programu (AKREDITOVÁNO MV ČR)

OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

Popis kurzu

Jedná se o zcela unikátní vzdělávací program, který interaktivní formou v dokonalé simulaci reálného zadávacího řízení naučí zájemce z řad zadavatelů veřejných zakázek samostatně zrealizovat veřejnou zakázku v otevřeném či užším řízení. Absolventi vzdělávacího programu zde získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona, takže vysoce zefektivní činnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek a úspěšně zhodnotí investované prostředky.Ma­ximální počet účastníků je vzhledem k exkluzivitě vzdělávacího programu, dostatečné srozumitelnosti a individuálnímu přístupu ke všem účastníkům velmi omezen.

Účastník obdrží po úspěšném absolvování vzdělávacího programu celostátně platný certifikát.

Obsah kurzu

Příjem nabídek Otevírání nabídek a jejich posouzení Výzva k jednání člena hodnotící komise

I. Jednání hodnotící komise Výzva k jednání člena hodnotící komise II. Jednání hodnotící komise Vyhodnocení nabídek Oznámení výsledku hodnocení – výzva k uzavření smlouvy Formulář oznámení o zadání zakázky Písemná zpráva zadavatele Písemný test na ověření znalostí, který není podmínkou k udělení osvědčení Ukončení, rozdání osvědčení účastníkům semináře

Cílová skupina

Vzdělávací program je určen pro zaměstnance veřejných zadavatelů, především pro ty, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a postavit zadávání veřejných zakázek na solidních a vysoce odborných základech s použitím nově získaných znalostí z praxe.

Kontaktní osoba

Karolina Havlíková
+420 295 565 124
vzdelavani@otidea.cz

Hodnocení
Organizátor